فروش زمین شهرکی در توسکا-املاک ساحل-۱۰۲۱

قیمت 3,125,000,000 تومان

۲۳ شهریور, ۱۴۰۰