متراژ زمین: 400 متر
متراژ بنا: 300 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: غیر شهرکی
4,500,000,000 تومان
متراژ زمین: 350 متر
متراژ بنا: 400 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: غیر شهرکی
4,800,000,000 تومان
خرید کاخ ویلا در شمال محموراباد/کد۵۲۲

فروشی

متراژ زمین: 400 متر
متراژ بنا: 250 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: شهرکی
700,000,000 تومان