متراژ زمین: 290 متر
متراژ بنا: 240 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: مجتمع تهرانی نشین
6,500,000,000 تومان
متراژ زمین: 1,000 متر
متراژ بنا: 200 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: شهرک جنگلی
7,500,000,000 تومان
متراژ زمین: 500 متر
متراژ بنا: 350 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: شهرکی
7,500,000,000 تومان
متراژ زمین: 300 متر
متراژ بنا: 250 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: شهرکی
4,500,000,000 تومان
1 2 7