متراژ زمین: 140 متر
متراژ بنا: 80 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: شهرکی
1,100,000,000 تومان
متراژ زمین: 277 متر
متراژ بنا: 220 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: شهرکی
5,500,000,000 تومان
متراژ زمین: 305 متر
متراژ بنا: 350 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: شهرکی
4,800,000,000 تومان
متراژ زمین: 385 متر
متراژ بنا: 500 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: شهرکی
9,800,000,000 تومان
متراژ زمین: 420 متر
متراژ بنا: 400 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: غیر شهرکی
9,800,000,000 تومان
متراژ زمین: 250 متر
متراژ بنا: 180 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: غیر شهرکی
3,700,000,000 تومان
1 2 12