متراژ زمین: 300 متر
متراژ بنا: 300 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: شهرکی
7,000,000,000 تومان
متراژ زمین: 2,850 متر
متراژ بنا: 1,000 متر
تعداد خواب: 7
موقعیت مکانی: غیر شهرکی
11,000,000,000 تومان
متراژ زمین: 311 متر
متراژ بنا: 270 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: غیر شهرکی
4,300,000,000 تومان
متراژ زمین: 400 متر
متراژ بنا: 400 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: غیر شهرکی
8,000,000,000 تومان
متراژ زمین: 270 متر
متراژ بنا: 160 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: غیر شهرکی
3,400,000,000 تومان
1 2 7