متراژ زمین: 290 متر
متراژ بنا: 240 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: مجتمع تهرانی نشین
6,500,000,000 تومان
متراژ زمین: 175 متر
متراژ بنا: 90 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: غیرشهرکی
1,300,000,000 تومان
متراژ زمین: 140 متر
متراژ بنا: 80 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: شهرکی
1,100,000,000 تومان
متراژ زمین: 500 متر
متراژ بنا: 350 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: شهرکی
7,500,000,000 تومان
1 2 40