متراژ زمین: 175 متر
متراژ بنا: 90 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: غیرشهرکی
1,300,000,000 تومان
متراژ زمین: 300 متر
متراژ بنا: 180 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: شهرکی
3,300,000,000 تومان
متراژ زمین: 250 متر
متراژ بنا: 180 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: غیر شهرکی
1,800,000,000 تومان
متراژ زمین: 330 متر
متراژ بنا: 100 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: غیر شهرکی
2,800,000,000 تومان
متراژ زمین: 250 متر
متراژ بنا: 244 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: غیر شهرکی
4,000,000,000 تومان
متراژ زمین: 400 متر
متراژ بنا: 400 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: غیر شهرکی
8,000,000,000 تومان
1 2 4