متراژ زمین: 385 متر
متراژ بنا: 500 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: شهرکی
9,800,000,000 تومان
متراژ زمین: 200 متر
متراژ بنا: 110 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: شهرکی
2,400,000,000 تومان
متراژ زمین: 220 متر
متراژ بنا: 110 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: شهرکی
2,000,000,000 تومان
1 2 12