متراژ زمین: 500 متر
متراژ بنا: 430 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: شهرکی
9,000,000,000 تومان
متراژ زمین: 417 متر
متراژ بنا: 320 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: شهرک برند
7,800,000,000 تومان
متراژ زمین: 400 متر
متراژ بنا: 500 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: شهرک برند ایران
11,500,000,000 تومان
متراژ زمین: 280 متر
متراژ بنا: 220 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: شهرک برند
5,500,000,000 تومان