متراژ زمین: 270 متر
متراژ بنا: 300 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: شهرک
6,200,000,000 تومان
متراژ زمین: 300 متر
متراژ بنا: 220 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: غیر شهرکی
2,800,000,000 تومان
متراژ زمین: 400 متر
متراژ بنا: 300 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: غیر شهرکی
5,200,000,000 تومان