متراژ زمین: 240 متر
متراژ بنا: 200 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: غیر شهرکی
5,000,000,000 تومان
متراژ زمین: 290 متر
متراژ بنا: 240 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: مجتمع تهرانی نشین
6,500,000,000 تومان
متراژ زمین: 311 متر
متراژ بنا: 270 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: غیر شهرکی
4,300,000,000 تومان
متراژ زمین: 2,300 متر
متراژ بنا: 600 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: غیر شهرکی
24,500,000,000 تومان
متراژ زمین: 250 متر
متراژ بنا: 100 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: غیر شهرکی
2,300,000,000 تومان
متراژ زمین: 325 متر
متراژ بنا: 270 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: غیر شهرکی
5,300,000,000 تومان