خرید و فروش زمین در صلاح الدین کلازمین

خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته است، همانا متراژ این زمین جنگلینقد و اقساط مترمربع است و در منطقه ای شهرکی با نگهبانی 24 ساعته واقع شده است. از مزیت های این زمین جنگلی می توان به نزدیکی آن به دریا، […]

زمین: 270 متر
موقعیت: جنگلی
3,700 میلیارد

زمین

خرید زمین جنگلی در نوشهر لازم بذکر است این زمین جنگلی در نوشهر در یکی از خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلینوشهر به متراژ 320با ویوی رو به جنگل واقع شده است. این زمین جنگلی  در منطقه منطقه ای غیر شهرکیواقع شده است. از مزایای دیگر این جنگلی در نوشهر، دسترسی آسان به جاده […]

زمین: 320 متر
موقعیت: جنگلی
3,700 میلیارد

زمین

خرید زمین در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته است، همانا متراژ این زمین نقد و اقساط مترمربع است و در منطقه ای شهرکی با نگهبانی 24 ساعته واقع شده است. از مزیت های این زمین می توان به نزدیکی آن به دریا، کوه و […]

زمین: 350 متر
3,500 میلیارد

زمین

خرید زمین شهری در نوشهر لازم بذکر است این زمین شهری در نوشهر در یکی از خوش آب و هوا ترین منطقه شهرینوشهر به متراژ 250با ویوی رو به جنگل واقع شده است. این زمین شهری  در منطقه منطقه ای غیر شهرکیواقع شده است. از مزایای دیگر این شهری در نوشهر، دسترسی آسان به جاده […]

زمین: 250 متر
موقعیت: شهری
1,750 میلیارد

مقایسه