خرید و فروش ویلا در رویانویلا

خرید ویلا در رویان ویلایی لوکس و مدرن در شهر رویانبا بنایی به متراژ 400متر مربع در زمینی به مساحت500متر مربع با چشم اندازی زیبا و خوش آب و هوا به فروش می رسد. نوع سازه این ویلای جنگلی تریپلکس بوده،تعداد اتاق های خواب این ویلا پنج و بیشتر می باشدو دارای پنج سرویس بهداشتی […]

کد: 25813
زمین: 500 متر
بنا: 400 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
22 میلیارد

ویلا

خرید ویلای جنگلی در رویان این ویلای جنگلی در رویان با بنایی به متراز 120 متر مربع در زمینی به مساحت 240متر مربع در شهر رویانکه یکی از شهر های توریستی مازندران می باشد، واقع شده است. نوع سازه ی این ویلاجنگلی در رویان – شمالهمکفبوده و در مجموع دارای چهاراتاق خواب و سهسرویس بهداشتی […]

کد: 25757
زمین: 240 متر
بنا: 120 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی
2,400 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در رویان ویلایی لوکس و مدرن در [sy_sisangan_mantaghe]شهر رویانبا بنایی به متراژ 90متر مربع در زمینی به مساحت200متر مربع با چشم اندازی زیبا و خوش آب و هوا به فروش می رسد. نوع سازه این ویلای جنگلی همکفبوده،تعداد اتاق های خواب این ویلا چهار می باشدو دارای دو سرویس بهداشتی است. عمر این […]

کد: 25442
زمین: 200 متر
بنا: 90 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی
2 میلیارد

ویلا

خرید ویلا روف گاردن در رویان این ویلا روف گاردن در رویان با بنایی به متراز متر مربع در زمینی به مساحت متر مربع در شهر رویانکه یکی از شهر های توریستی مازندران می باشد، واقع شده است. نوع سازه ی این ویلای مدرن جنگلی در رویان – شمالدوبلکس بوده و در مجموع دارای پنج […]

کد: 25432
زمین: 250 متر
بنا: 310 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
6,500 میلیارد

ویلا

خرید ویلای جنگلی در رویان این ویلای جنگلی در رویان با بنایی به متراز 235 متر مربع در زمینی به مساحت 375متر مربع در شهر رویانکه یکی از شهر های توریستی مازندران می باشد، واقع شده است. نوع سازه ی این ویلاجنگلی در رویان – شمالدوبلکسبوده و در مجموع دارای پنج و بیشتراتاق خواب و […]

کد: 25429
زمین: 375 متر
بنا: 235 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
10,500 میلیارد

ویلا

خرید ویلای جنگلی در رویان این ویلای جنگلی در رویان با بنایی به متراز 170 متر مربع در زمینی به مساحت 210متر مربع در شهر رویانکه یکی از شهر های توریستی مازندران می باشد، واقع شده است. نوع سازه ی این ویلاجنگلی در رویان – شمالدوبلکسبوده و در مجموع دارای پنج و بیشتراتاق خواب و […]

کد: 25426
زمین: 210 متر
بنا: 170 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
2,300 میلیارد

ویلا

خرید ویلای جنگلی در رویان این ویلای مدرن جنگلی در شهر رویان ودر مجموعه ای غیر شهرکیقرار گرفته است. قابل ذکر است این ویلای جنگلی در یکی از زیباترین و خوش آب و هوا ترین مناطق رویان واقع شده است. فاصله ی این ویلا در شمال تا جاده اصلی و دسترسی به شهر کم بوده […]

کد: 25417
زمین: 210 متر
بنا: 170 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
2,700 میلیارد

ویلا

خرید ویلا دررویان   اگر قصد خرید ویلا در رویان- شمال را دارید،این ویلای مدرن جنگلی در شهر رویان ودر مجموعه ای منطقه ای غیر شهرکی و در یکی از زیباترین و خوش آب و هوا ترین مناطق شمال، یعنی شهر ساحلی رویان واقع شده است. عمر این بنا نوساز بوده و دارای سند ثبتی […]

کد: 25041
زمین: 420 متر
بنا: 550 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
17 میلیارد

ویلا

خرید ویلا دررویان   اگر قصد خرید ویلا در رویان- شمال را دارید،این ویلای مدرن جنگلی در شهر رویان ودر مجموعه ای منطقه ای غیر شهرکی و در یکی از زیباترین و خوش آب و هوا ترین مناطق شمال، یعنی شهر ساحلی رویان واقع شده است. عمر این بنا زیر ۵ سال بوده و دارای […]

کد: 235
زمین: 180 متر
بنا: 90 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی
1,800 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در رویان 2 اگر قصد خرید ویلا در رویان – شمال را دارید،این ویلای مدرن جنگلی در شهر رویان ودر مجموعه ای شهرکی تهرانی نشین با نگهبانی ۲۴ ساعته و در یکی از زیباترین و خوش آب و هوا ترین مناطق شمال، یعنی شهر ساحلی رویان واقع شده است. عمر این بنا زیر […]

کد: 22241
زمین: 400 متر
بنا: 600 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
20 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در رویان ویلاییشهری در رویان قرار گرفته است که می خواهیم درباره مشخصات، امکانات و … این ویلایشهریتوضیحاتی بدهیم، تا شما برای خرید این ویلا اطلاعات کاملی داشته باشید. موقعیت جغرافیایی این ویلای شهریدر رویان – واقع شده است. همانطور که می دانیم رویانمنطقه ای است که به دریا و جنگل بسیار نزدیک […]

کد: 22233
زمین: 334 متر
بنا: 250 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: شهری
7 میلیارد

ویلا

ویلای شهری در رویان این ویلای شهری در رویان دربنایی با متراژ 180متر مربع و در زمینی به مساحت 200متر مربع در منطقه ی شمال و شهر ساحلی رویان واقع شده است. این ویلای شهری در شمال دارای پنج و بیشتراتاق خواب می باشد و همچنین دارای چهار سرویس بهداشتی است. رویان از جمله شهر […]

کد: 22228
زمین: 200 متر
بنا: 180 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: شهری
3,200 میلیارد

مقایسه