خرید و فروش ویلا در توسکا نوشهر

خرید و فروش ویلا در توسکا نوشهر دارای همه امکانات رفاهی، آگهی‌های مختلف را ببینید و با مقایسه قیمت‌ها و امکانات مناسب‌ترین ویلا را به همراه مشاوره رایگان انتخاب کنید.ویلا

خرید ویلای جنگلی در نوشهر لازم به ذکر است که این ویلای جنگلی در شمال – نوشهر با سازه ای مدرن و امروزی در منطقه ای بکر و مجموعه ای تهرانی نشین نوشهر قرار گرفته است، بنای آن از نوع تریپلکس و به متراژ 500 متر مربع در زمینی به مساحت 600 متر مربع با […]

کد: 32313
زمین: 600 متر
بنا: 500 متر
خواب: پنج
موقعیت: جنگلی
16 میلیارد

ویلا

خرید ویلای جنگلی در نوشهر این ویلای جنگلی در منطقه توسکا نوشهر به متراژ بنای 100 متر مربع در زمینی به مساحت 600 متر مربع در یکی از بهترین مناطق شمال – نوشهر از نظر آب و هوا واقع شده است. سازه این ویلای جنگلی از نوع همکف می باشد که در مجموع دارای دو […]

کد: 31980
زمین: 600 متر
بنا: 100 متر
خواب: دو
موقعیت: جنگلی
7,500 میلیارد

ویلا

خرید ویلای جنگلی در نوشهر شاید کمتر کسی نام نوشهر را نشنیده باشد و از زیبایی های آن خبر نداشته باشد این ویلای جنگلی در نوشهر از مناطق خوش آب و هوا و بکر شمال واقع شده است. عمر بنای این ویلای جنگلی، زیر ۵ سال بوده و دارای سند ثبتی می باشد که شیوه […]

کد: 31890
زمین: 350 متر
بنا: 300 متر
خواب: سه
موقعیت: جنگلی
8,500 میلیارد

ویلا

خرید ویلای جنگلی در نوشهر این ویلای جنگلی در منطقه توسکا نوشهر به متراژ بنای ۲۴۰ متر مربع در زمینی به مساحت ۲۵۰ متر مربع در یکی از بهترین مناطق شمال – نوشهر از نظر آب و هوا واقع شده است. سازه این ویلای جنگلی از نوع تریپلکس می باشد که در مجموع دارای چهار […]

کد: 31734
زمین: 250 متر
بنا: 240 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی
8 میلیارد

ویلا

خرید ویلای جنگلی در نوشهر شاید کمتر کسی نام نوشهر را نشنیده باشد و از زیبایی های آن خبر نداشته باشد این ویلای جنگلی در نوشهر از مناطق خوش آب و هوا و بکر شمال واقع شده است. عمر بنای این ویلای جنگلی، نوساز بوده و دارای سند ثبتی می باشد که شیوه پرداخت جهت […]

کد: 31694
زمین: 1,270 متر
بنا: 380 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی
29 میلیارد

ویلا

خرید ویلای جنگلی در نوشهر این ویلای جنگلی در شمال در بنایی با متراژ 600 متر مربع در زمینی به مساحت 500 متر مربع در منطقه ای با آب و هوایی مدیترانه ای و بکر قرار گرفته است. سازه ی این ویلای جنگلی در نوشهر شمال از نوع تریپلکس بوده که در مجموع دارای پنج […]

کد: 30240
زمین: 500 متر
بنا: 600 متر
خواب: پنج
موقعیت: جنگلی
23 میلیارد

ویلا

خرید ویلای جنگلی در نوشهر این ویلای مدرن جنگلی در شهر نوشهر و در مجموعه ای شهرکی قرار گرفته است. قابل ذکر است این ویلای جنگلی در یکی از زیباترین و خوش آب و هوا ترین مناطق نوشهر واقع شده است. فاصله ی این ویلا در شمال تا جاده اصلی و دسترسی به شهر کم […]

کد: 30193
زمین: 260 متر
بنا: 160 متر
خواب: سه
موقعیت: جنگلی
5,500 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر این ویلای جنگلی در نوشهر با بنایی به متراژ 670 متر مربع و در زمینی با مساحت 540 متر مربع در منطقه ای غیر شهرکی قرار گرفته است. این ویلای لوکس و مدرن در شمال – نوشهر دارای سازه ای دوبلکس بوده که جمعاً دارای پنج اتاق خواب و شش2 سرویس […]

کد: 30048
زمین: 540 متر
بنا: 670 متر
خواب: پنج
موقعیت: جنگلی
20 میلیارد

ویلا

خرید ویلای جنگلی در نوشهر این ویلای جنگلی در نوشهر با بنایی به متراز 200 متر مربع در زمینی به مساحت 250 متر مربع در شهر نوشهر که یکی از شهر های توریستی مازندران می باشد، واقع شده است. نوع سازه ی این ویلا جنگلی در نوشهر – شمال دوبلکس بوده و در مجموع دارای […]

کد: 29896
زمین: 250 متر
بنا: 200 متر
خواب: سه
موقعیت: جنگلی
5 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر این ویلای جنگلی در نوشهر با بنایی به متراژ 300متر مربع و در زمینی با مساحت 400متر مربع در منطقه ای غیر شهرکیقرار گرفته است. این ویلای لوکس و مدرن در شمال – نوشهر دارای سازه ای دوبلکسبوده که جمعاً دارای سهاتاق خواب و چهارسرویس بهداشتی می باشد. این ویلای مدرن […]

کد: 29589
زمین: 400 متر
بنا: 300 متر
خواب: سه
موقعیت: جنگلی
11 میلیارد

ویلا

خرید زمین جنگلی در نوشهر این زمین در یکی از بهترین مناطق نوشهر از نظر زیبایی و امنیت قرار گرفته است، همانا متراژ این زمین جنگلی نقد و اقساط مترمربع است و در منطقه ای شهرکی با نگهبانی 24 ساعته واقع شده است. از مزیت های این زمین جنگلی می توان به نزدیکی آن به […]

کد: 29564
زمین: 230 متر
موقعیت: جنگلی
3 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر لازم به ذکر است این ویلای جنگلی در نوشهر – شمال با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی و مجموعه ای تهرانی نشین نوشهر با بنای دوبلکس به مساحت ۲۰۰ متر مربع در زمینی به مساحت ۲۸۰ متر مربع با چشم انداز جنگل و […]

کد: 29494
زمین: 280 متر
بنا: 200 متر
خواب: سه
موقعیت: جنگلی
6,500 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر این ویلای جنگلی در نوشهر با بنایی به متراژ 270متر مربع و در زمینی با مساحت 250متر مربع در شهرکی تهرانی نشین با نگهبانی 24 ساعتهقرار گرفته است. این ویلای لوکس و مدرن در شمال – نوشهر دارای سازه ای دوبلکسبوده که جمعاً دارای هفت و بیشتراتاق خواب و ششسرویس بهداشتی […]

کد: 29320
زمین: 250 متر
بنا: 270 متر
خواب: هفت و بیشتر
موقعیت: جنگلی
6,500 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر ویلایی لوکس و مدرن در توسکاشهر نوشهربا بنایی به متراژ 220متر مربع در زمینی به مساحت400متر مربع با چشم اندازی زیبا و خوش آب و هوا به فروش می رسد. نوع سازه این ویلای جنگلی دوبلکسبوده،تعداد اتاق های خواب این ویلا پنج می باشدو دارای سه سرویس بهداشتی است. عمر این […]

کد: 29053
زمین: 400 متر
بنا: 220 متر
خواب: پنج
موقعیت: جنگلی
6,500 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر این ویلای جنگلی در نوشهر با بنایی به متراژ 350متر مربع و در زمینی با مساحت 570متر مربع در شهرکی تهرانی نشین با نگهبانی 24 ساعتهقرار گرفته است. این ویلای لوکس و مدرن در شمال – نوشهر دارای سازه ای دوبلکسبوده که جمعاً دارای هفت و بیشتراتاق خواب و چهارسرویس بهداشتی […]

کد: 29084
زمین: 570 متر
بنا: 350 متر
خواب: هفت و بیشتر
موقعیت: جنگلی
13,500 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر لازم به ذکر است این ویلای جنگلی در نوشهر – شمال با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی و مجموعه ای تهرانی نشین نوشهر با بنای دوبلکس به مساحت 250 متر مربع در زمینی به مساحت 330 متر مربع با چشم انداز جنگل و […]

کد: 28033
زمین: 330 متر
بنا: 250 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
8,500 میلیارد

ویلا

خریدویلا2 جنگلیدرنوشهر این ویلا درتوسکاشهر نوشهر و در منطقه ای غیر شهرکیواقع شده است.این ویلای 2جنگلی دریکی ازخوش آب وهواترین مناطقنوشهر قرارگرفته که هر گردشگری با دیدن این شهر زیبای ساحلی به وجد می آید. این ویلای جنگلی دارای سازه ی دوبلکسبه مساحت550مترمربع باچشم اندازی روبه جنگل، کوه و دریا در زمینی به مساحت 450 […]

کد: 27543
زمین: 450 متر
بنا: 550 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
15,800 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر ویلایی لوکس و مدرن در توسکاشهر نوشهربا بنایی به متراژ 300متر مربع در زمینی به مساحت600متر مربع با چشم اندازی زیبا و خوش آب و هوا به فروش می رسد. نوع سازه این ویلای جنگلی دوبلکسبوده،تعداد اتاق های خواب این ویلا پنج و بیشتر می باشدو دارای پنج سرویس بهداشتی است. […]

کد: 27067
زمین: 600 متر
بنا: 300 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
22 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر لازم به ذکر است این ویلای جنگلی در نوشهر – شمال با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی و مجموعه ای تهرانی نشین نوشهر با بنای دوبلکس به مساحت 220 متر مربع در زمینی به مساحت 300 متر مربع با چشم انداز جنگل و […]

کد: 25815
زمین: 300 متر
بنا: 220 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
7,500 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر لازم به ذکر است این ویلای جنگلی در نوشهر – شمال با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی و مجموعه ای تهرانی نشین نوشهر با بنای تریپلکس به مساحت 500 متر مربع در زمینی به مساحت 400 متر مربع با چشم انداز جنگل و […]

کد: 25792
زمین: 400 متر
بنا: 500 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
15,300 میلیارد

ویلا

ویلای شهرکی در نوشهر این ویلای شهرکی در نوشهر دربنایی با متراژ 200متر مربع و در زمینی به مساحت 286متر مربع در منطقه ی شمال و شهر ساحلینوشهر واقع شده است. این ویلای شهرکی در شمال دارای پنج و بیشتراتاق خواب می باشد و همچنین دارای چهار سرویس بهداشتی است. نوشهر از جمله شهر هایی […]

کد: 25760
زمین: 286 متر
بنا: 200 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
6 میلیارد

مقایسه