خرید و فروش ویلا در سیسنگانویلا

خرید ویلای جنگلی در نوشهر این ویلای جنگلی در نوشهر با بنایی به متراز 240 متر مربع در زمینی به مساحت 255 متر مربع در شهر نوشهر که یکی از شهر های توریستی مازندران می باشد، واقع شده است. نوع سازه ی این ویلا جنگلی در نوشهر – شمال دوبلکس بوده و در مجموع دارای […]

کد: 28048
زمین: 255 متر
بنا: 240 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
7,500 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر   اگر قصد خرید ویلا در نوشهر – شمال را دارید، این ویلای مدرن جنگلی در شهر نوشهر و در مجموعه ای شهرکی تهرانی نشین با نگهبانی ۲۴ ساعته و در یکی از زیباترین و خوش آب و هوا ترین مناطق شمال، یعنی شهر ساحلی نوشهر واقع شده است. عمر این […]

کد: 28046
زمین: 280 متر
بنا: 150 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
4,800 میلیارد

ویلا

خرید ویلای جنگلی در نوشهر این ویلای مدرن جنگلی در شهر نوشهر و در مجموعه ای شهرکی قرار گرفته است. قابل ذکر است این ویلای جنگلی در یکی از زیباترین و خوش آب و هوا ترین مناطق نوشهر واقع شده است. فاصله ی این ویلا در شمال تا جاده اصلی و دسترسی به شهر کم […]

کد: 28045
زمین: 400 متر
بنا: 350 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
12,500 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر این ویلای جنگلی در نوشهر با بنایی به متراژ 100متر مربع و در زمینی با مساحت 1,117متر مربع در منطقه ای غیر شهرکیقرار گرفته است. این ویلای لوکس و مدرن در شمال – نوشهر دارای سازه ای همکفبوده که جمعاً دارای چهاراتاق خواب و سهسرویس بهداشتی می باشد. این ویلای مدرن […]

کد: 28036
زمین: 1,117 متر
بنا: 100 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی
10 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر لازم به ذکر است این ویلای جنگلی در نوشهر – شمال با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی و مجموعه ای تهرانی نشین نوشهر با بنای دوبلکس به مساحت 300 متر مربع در زمینی به مساحت 560 متر مربع با چشم انداز جنگل و […]

کد: 28035
زمین: 560 متر
بنا: 300 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
12,500 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر این ویلای جنگلی در نوشهر با بنایی به متراژ 100متر مربع و در زمینی با مساحت 200متر مربع در منطقه ای غیر شهرکیقرار گرفته است. این ویلای لوکس و مدرن در شمال – نوشهر دارای سازه ای بوده که جمعاً دارای پنج و بیشتراتاق خواب و سهسرویس بهداشتی می باشد. این […]

کد: 27557
زمین: 200 متر
بنا: 100 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
3 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر ویلایی لوکس و مدرن در سیسنگان شهر نوشهربا بنایی به متراژ ۲۳۰متر مربع در زمینی به مساحت۳۳۰متر مربع با چشم اندازی زیبا و خوش آب و هوا به فروش می رسد. نوع سازه این ویلای جنگلی دوبلکس بوده،تعداد اتاق های خواب این ویلا پنج و بیشتر می باشدو دارای چهار سرویس […]

کد: 27550
زمین: 330 متر
بنا: 230 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
7 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر ویلایی دوبلکس کلاسیک در سیسنگانشهر نوشهربا بنایی به متراژ 180متر مربع در زمینی به مساحت200متر مربع با چشم اندازی زیبا و خوش آب و هوا به فروش می رسد. نوع سازه این ویلای جنگلی دوبلکسبوده،تعداد اتاق های خواب این ویلا پنج و بیشتر می باشدو دارای سه سرویس بهداشتی است. عمر […]

کد: 27549
زمین: 200 متر
بنا: 180 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
4 میلیارد

ویلا

خرید ویلا همکف جنگلی در 2نوشهر این ویلای جنگلی با بنایی به متراژ 100 متری در زمینی به مساحت 21,200 متر مربع در شهر زیبای نوشهر که دارای سازه ای مدرن با سازه ی همکف و در منطقه ای غیر شهرکی واقع شده است. در مجموع دارای چهار اتاق خواب بوده و دو سرویس بهداشتی […]

کد: 27548
زمین: 1,200 متر
بنا: 100 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی
13,500 میلیارد

ویلا

خرید ویلا دوبلکس جنگلی در نوشهر این ویلای جنگلی با بنایی به متراژ ۲۵۰ متری در زمینی به مساحت ۲۳۰ متر مربع در شهر زیبای نوشهر که دارای سازه ای مدرن با سازه ی دوبلکس و در منطقه ای شهرکی واقع شده است. در مجموع دارای پنج و بیشتر اتاق خواب بوده و سه سرویس […]

کد: 27545
زمین: 250 متر
بنا: 230 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
5,500 میلیارد

ویلا

خرید ویلا تریپلکس ساحلی در 2نوشهر این ویلای ساحلی با بنایی به متراژ 550 متری در زمینی به مساحت 2450 متر مربع در شهر زیبای نوشهر که دارای سازه ای مدرن با سازه ی تریپلکس و در منطقه ای شهرکی واقع شده است. در مجموع دارای پنج و بیشتر اتاق خواب بوده و پنج سرویس […]

کد: 27544
زمین: 450 متر
بنا: 550 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: ساحلی
15 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر ۲ اگر قصد خرید ویلا در نوشهر – شمال را دارید، این ویلای مدرن جنگلی در شهر نوشهر و در مجموعه ای شهرکی تهرانی نشین با نگهبانی ۲۴ ساعته و در یکی از زیباترین و خوش آب و هوا ترین مناطق شمال، یعنی شهر ساحلی نوشهر واقع شده است. عمر این […]

کد: 27541
زمین: 310 متر
بنا: 500 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
10,500 میلیارد

ویلا

کد: 27535
زمین: 450 متر
بنا: 200 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
6,500 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر ویلایی لوکس و مدرن در سیسنگانشهر نوشهربا بنایی به متراژ ۴۷۰متر مربع در زمینی به مساحت۴۵۰متر مربع با چشم اندازی زیبا و خوش آب و هوا به فروش می رسد. نوع سازه این ویلای جنگلی تریپلکسبوده،تعداد اتاق های خواب این ویلا پنج و بیشتر می باشدو دارای پنج سرویس بهداشتی است. […]

کد: 27534
زمین: 450 متر
بنا: 470 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
16 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر ویلایی لوکس و مدرن در سیسنگان شهر نوشهربا بنایی به متراژ ۴۷۰متر مربع در زمینی به مساحت۵۰۰متر مربع با چشم اندازی زیبا و خوش آب و هوا به فروش می رسد. نوع سازه این ویلای ساحلی تریپلکسبوده،تعداد اتاق های خواب این ویلا پنج و بیشتر می باشدو دارای شش سرویس بهداشتی […]

کد: 27533
زمین: 500 متر
بنا: 470 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: ساحلی
27 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر ویلایی لوکس و مدرن در سیسنگان شهر نوشهربا بنایی به متراژ ۱۲۰متر مربع در زمینی به مساحت۲۵۰متر مربع با چشم اندازی زیبا و خوش آب و هوا به فروش می رسد. نوع سازه این ویلای جنگلی نیم پیلوتبوده،تعداد اتاق های خواب این ویلا پنج و بیشتر می باشدو دارای دو سرویس […]

کد: 27528
زمین: 250 متر
بنا: 120 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
2,500 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر ویلایی لوکس و مدرن در سیسنگانشهر نوشهربا بنایی به متراژ 100متر مربع در زمینی به مساحت250متر مربع با چشم اندازی زیبا و خوش آب و هوا به فروش می رسد. نوع سازه این ویلای جنگلی همکفبوده،تعداد اتاق های خواب این ویلا چهار می باشدو دارای دو سرویس بهداشتی است. عمر این […]

کد: 27524
زمین: 250 متر
بنا: 100 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی
2,500 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر ویلایی لوکس و مدرن در سیسنگانشهر نوشهربا بنایی به متراژ 300متر مربع در زمینی به مساحت314متر مربع با چشم اندازی زیبا و خوش آب و هوا به فروش می رسد. نوع سازه این ویلای جنگلی دوبلکسبوده،تعداد اتاق های خواب این ویلا پنج و بیشتر می باشدو دارای پنج سرویس بهداشتی است. […]

کد: 2707
زمین: 314 متر
بنا: 300 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
10,500 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر ویلایی جنگلی در نوشهر قرار گرفته است که می خواهیم درباره مشخصات، امکانات و … این ویلای جنگلی توضیحاتی بدهیم، تا شما برای خرید این ویلا اطلاعات کاملی داشته باشید. موقعیت جغرافیایی این ویلای جنگلی در نوشهر – سیسنگان واقع شده است. همانطور که می دانیم نوشهر منطقه ای است که […]

کد: 27184
زمین: 200 متر
بنا: 200 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
4,500 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر ویلایی لوکس و مدرن در سیسنگانشهر نوشهربا بنایی به متراژ 450متر مربع در زمینی به مساحت800متر مربع با چشم اندازی زیبا و خوش آب و هوا به فروش می رسد. نوع سازه این ویلای جنگلی دوبلکسبوده،تعداد اتاق های خواب این ویلا پنج و بیشتر می باشدو دارای پنج سرویس بهداشتی است. […]

کد: 27071
زمین: 800 متر
بنا: 450 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
30 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر ویلایی لوکس و مدرن در سیسنگانشهر نوشهربا بنایی به متراژ 250متر مربع در زمینی به مساحت350متر مربع با چشم اندازی زیبا و خوش آب و هوا به فروش می رسد. نوع سازه این ویلای جنگلی دوبلکسبوده،تعداد اتاق های خواب این ویلا پنج و بیشتر می باشدو دارای چهار سرویس بهداشتی است. […]

کد: 27070
زمین: 350 متر
بنا: 250 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
6,500 میلیارد
۱ ۲ ۸

مقایسه