خرید و فروش ویلا در صلاح الدین کلاویلا

خرید ویلا در نوشهر ویلایی لوکس و مدرن در صلاح الدین کلاشهر نوشهربا بنایی به متراژ ۲۵۰متر مربع در زمینی به مساحت۴۵۰متر مربع با چشم اندازی زیبا و خوش آب و هوا به فروش می رسد. نوع سازه این ویلای جنگلی دوبلکس بوده،تعداد اتاق های خواب این ویلا پنج و بیشتر می باشدو دارای سه […]

زمین: 450 متر
بنا: 250 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
7,500 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر ویلایی لوکس و مدرن در شهر نوشهربا بنایی به متراژ ۱۰۰متر مربع در زمینی به مساحت۲۰۰متر مربع با چشم اندازی زیبا و خوش آب و هوا به فروش می رسد. نوع سازه این ویلای جنگلی دوبلکسبوده،تعداد اتاق های خواب این ویلا چهار می باشدو دارای سه سرویس بهداشتی است. عمر این […]

زمین: 200 متر
بنا: 100 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی
3 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر این ویلای جنگلی در نوشهر با بنایی به متراژ 100متر مربع و در زمینی با مساحت 220متر مربع در منطقه ای غیر شهرکیقرار گرفته است. این ویلای لوکس و مدرن در شمال – نوشهر دارای سازه ای همکفبوده که جمعاً دارای پنج و بیشتراتاق خواب و سهسرویس بهداشتی می باشد. این […]

زمین: 220 متر
بنا: 100 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
2,700 میلیارد

ویلا

خرید ویلا باغ در نوشهر این ویلا باغ در نوشهر با بنایی به متراژ 200 متر مربع و در زمینی با مساحت متر 710 مربع در منطقه ای غیر شهرکی قرار گرفته است. این ویلای لوکس و مدرن در شمال – نوشهر دارای سازه ای نیم پیلوتبوده که جمعاً دارای چهاراتاق خواب و چهارسرویس بهداشتی […]

زمین: 710 متر
بنا: 200 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی
4,500 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر ویلایی لوکس و مدرن در صلاح الدین کلاشهر نوشهربا بنایی به متراژ 270متر مربع در زمینی به مساحت350متر مربع با چشم اندازی زیبا و خوش آب و هوا به فروش می رسد. نوع سازه این ویلای جنگلی دوبلکسبوده،تعداد اتاق های خواب این ویلا پنج و بیشتر می باشدو دارای سه سرویس […]

زمین: 350 متر
بنا: 270 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
6,300 میلیارد

ویلا

خرید ویلای جنگلی در نوشهر لازم به ذکر است که این ویلای جنگلی در شمال – نوشهر با سازه ای مدرن و امروزی در منطقه ای بکر و مجموعه ای تهرانی نشین نوشهر قرار گرفته است، بنای آن از نوع دوبلکسو به متراژ 360متر مربع در زمینی به مساحت 430متر مربع با چشم اندازی رو […]

زمین: 430 متر
بنا: 360 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
19,500 میلیارد

ویلا

خرید ویلا درنوشهر   اگر قصد خرید ویلا در نوشهر- شمال را دارید،این ویلای مدرن جنگلی در شهر نوشهر ودر مجموعه ای شهرکی تهرانی نشین با نگهبانی 24 ساعته و در یکی از زیباترین و خوش آب و هوا ترین مناطق شمال، یعنی شهر ساحلی نوشهر واقع شده است. عمر این بنا نوساز بوده و […]

زمین: 250 متر
بنا: 220 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
6,500 میلیارد

ویلا

خرید ویلای جنگلی در نوشهر این ویلای مدرن جنگلی در شهر نوشهر ودر مجموعه ای شهرکیقرار گرفته است. قابل ذکر است این ویلای جنگلی در یکی از زیباترین و خوش آب و هوا ترین مناطق نوشهر واقع شده است. فاصله ی این ویلا در شمال تا جاده اصلی و دسترسی به شهر کم بوده و […]

زمین: 750 متر
بنا: 300 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
25 میلیارد

ویلا

خرید باغ ویلا جنگلی در نوشهر این باغ ویلا جنگلی در نوشهر قرار گرفته است که می خواهیم درباره مشخصات، امکانات و … این باغ ویلای جنگلی توضیحاتی بدهیم، تا شما برای خرید این ویلا اطلاعات کاملی داشته باشید. موقعیت جغرافیایی این باغ ویلای جنگلی در نوشهر -صلاح الدین کلاواقع شده است. همانطور که می […]

زمین: 600 متر
بنا: 100 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی
4 میلیارد

ویلا

خرید ویلای جنگلی در نوشهر این ویلای مدرن جنگلی در شهر نوشهر ودر مجموعه ای غیر شهرکیقرار گرفته است. قابل ذکر است این ویلای جنگلی در یکی از زیباترین و خوش آب و هوا ترین مناطق نوشهر واقع شده است. فاصله ی این ویلا در شمال تا جاده اصلی و دسترسی به شهر کم بوده […]

زمین: 600 متر
بنا: 100 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی
4 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر ویلاییجنگلی در نوشهر قرار گرفته است که می خواهیم درباره مشخصات، امکانات و … این ویلایجنگلیتوضیحاتی بدهیم، تا شما برای خرید این ویلا اطلاعات کاملی داشته باشید. موقعیت جغرافیایی این ویلای جنگلیدر نوشهر -صلاح الدین کلاواقع شده است. همانطور که می دانیم نوشهرمنطقه ای است که به دریا و جنگل بسیار […]

زمین: 480 متر
بنا: 100 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی
5 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر ویلاییجنگلی در نوشهر قرار گرفته است که می خواهیم درباره مشخصات، امکانات و … این ویلایجنگلیتوضیحاتی بدهیم، تا شما برای خرید این ویلا اطلاعات کاملی داشته باشید. موقعیت جغرافیایی این ویلای جنگلیدر نوشهر -صلاح الدین کلاواقع شده است. همانطور که می دانیم نوشهرمنطقه ای است که به دریا و جنگل بسیار […]

زمین: 300 متر
بنا: 150 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی
3 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر ویلاییجنگلی در نوشهر قرار گرفته است که می خواهیم درباره مشخصات، امکانات و … این ویلایجنگلیتوضیحاتی بدهیم، تا شما برای خرید این ویلا اطلاعات کاملی داشته باشید. موقعیت جغرافیایی این ویلای جنگلیدر نوشهر -صلاح الدین کلاواقع شده است. همانطور که می دانیم نوشهرمنطقه ای است که به دریا و جنگل بسیار […]

زمین: 300 متر
بنا: 170 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
4,500 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر ویلاییجنگلی در نوشهر قرار گرفته است که می خواهیم درباره مشخصات، امکانات و … این ویلایجنگلیتوضیحاتی بدهیم، تا شما برای خرید این ویلا اطلاعات کاملی داشته باشید. موقعیت جغرافیایی این ویلای جنگلیدر نوشهر -صلاح الدین کلاواقع شده است. همانطور که می دانیم نوشهرمنطقه ای است که به دریا و جنگل بسیار […]

زمین: 300 متر
بنا: 250 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
4,500 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر ویلاییجنگلی در نوشهر قرار گرفته است که می خواهیم درباره مشخصات، امکانات و … این ویلایجنگلیتوضیحاتی بدهیم، تا شما برای خرید این ویلا اطلاعات کاملی داشته باشید. موقعیت جغرافیایی این ویلای جنگلیدر نوشهر -صلاح الدین کلاواقع شده است. همانطور که می دانیم نوشهرمنطقه ای است که به دریا و جنگل بسیار […]

زمین: 245 متر
بنا: 250 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
تماس بگیرید

ویلا

خرید ویلا در نوشهر لازم به ذکر است این ویلای جنگلی در نوشهر – شمال با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی و مجموعه ای تهرانی نشیننوشهر با بنای دوبلکسبه مساحت 350متر مربع در زمینی به مساحت 300متر مربع با چشم انداز جنگل و دریا واقع شده است. […]

زمین: 300 متر
بنا: 350 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
7,500 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر لازم به ذکر است این ویلای جنگلی در نوشهر – شمال با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی و مجموعه ای تهرانی نشین نوشهر با بنای دوبلکس به مساحت 330متر مربع در زمینی به مساحت 300متر مربع با چشم انداز جنگل و دریا واقع […]

زمین: 300 متر
بنا: 330 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
8 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر ویلایی لوکس و مدرن در صلاح الدین کلاشهر نوشهربا بنایی به متراژ 250متر مربع در زمینی به مساحت250متر مربع با چشم اندازی زیبا و خوش آب و هوا به فروش می رسد. نوع سازه این ویلای جنگلی دوبلکسبوده،تعداد اتاق های خواب این ویلا پنج و بیشتر می باشدو دارای سه سرویس […]

زمین: 250 متر
بنا: 250 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
5,500 میلیارد

ویلا

خرید ویلای جنگلی در نوشهر شاید کمتر کسی نام نوشهررا نشنیده باشد و از زیبایی های آن خبر نداشته باشد این ویلای جنگلی در نوشهر از مناطق خوش آب و هوا وبکر شمال واقع شده است. عمر بنای این ویلای جنگلی،نوساز بوده و دارای سند شورایی آماده جهت دریافت سند می باشد که شیوه پرداخت […]

زمین: 270 متر
بنا: 220 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
6,500 میلیارد

ویلا

خرید ویلای جنگلی در نوشهر شاید کمتر کسی نام نوشهررا نشنیده باشد و از زیبایی های آن خبر نداشته باشد این ویلای جنگلی در نوشهر از مناطق خوش آب و هوا وبکر شمال واقع شده است. عمر بنای این ویلای جنگلی،زیر ۵ سال بوده و دارای سند ثبتی می باشد که شیوه پرداخت جهت خرید […]

زمین: 450 متر
بنا: 200 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
7,500 میلیارد

ویلا

خرید ویلای شهری در نوشهر لازم به ذکر است که این ویلای شهری در شمال – نوشهر با سازه ای مدرن و امروزی در منطقه ای بکر و مجموعه ای تهرانی نشین نوشهر قرار گرفته است، بنای آن از نوع دوبلکسو به متراژ 220متر مربع در زمینی به مساحت 240متر مربع با چشم اندازی رو […]

زمین: 240 متر
بنا: 220 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: شهری
4,500 میلیارد

مقایسه