خرید و فروش ویلا در ونوشویلا

خرید ویلای جنگلی در نوشهر این ویلای جنگلی در نوشهر با بنایی به متراز ۳۳۰ متر مربع در زمینی به مساحت ۳۷۰ متر مربع در شهر نوشهر که یکی از شهر های توریستی مازندران می باشد، واقع شده است. نوع سازه ی این ویلا جنگلی در نوشهر – شمال دوبلکس بوده و در مجموع دارای […]

کد: 28049
زمین: 370 متر
بنا: 330 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
12 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر ویلایی لوکس و مدرن در شهر نوشهربا بنایی به متراژ 285متر مربع در زمینی به مساحت560متر مربع با چشم اندازی زیبا و خوش آب و هوا به فروش می رسد. نوع سازه این ویلای جنگلی دوبلکسبوده،تعداد اتاق های خواب این ویلا پنج و بیشتر می باشدو دارای سه سرویس بهداشتی است. […]

کد: 27559
زمین: 560 متر
بنا: 285 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
8,500 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر لازم به ذکر است این ویلای جنگلی در نوشهر – شمال با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی و مجموعه ای تهرانی نشین نوشهر با بنای همکف به مساحت 120 متر مربع در زمینی به مساحت 380 متر مربع با چشم انداز جنگل و […]

کد: 27555
زمین: 380 متر
بنا: 120 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی
3,300 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر ویلایی لوکس و مدرن در ونوششهر نوشهربا بنایی به متراژ 440متر مربع در زمینی به مساحت650متر مربع با چشم اندازی زیبا و خوش آب و هوا به فروش می رسد. نوع سازه این ویلای جنگلی تریپلکسبوده،تعداد اتاق های خواب این ویلا پنج و بیشتر می باشدو دارای چهار سرویس بهداشتی است. […]

کد: 27554
زمین: 650 متر
بنا: 440 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
18 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر ویلایی لوکس و مدرن در ونوششهر نوشهربا بنایی به متراژ 250متر مربع در زمینی به مساحت400متر مربع با چشم اندازی زیبا و خوش آب و هوا به فروش می رسد. نوع سازه این ویلای جنگلی دوبلکسبوده،تعداد اتاق های خواب این ویلا پنج و بیشتر می باشدو دارای سه سرویس بهداشتی است. […]

کد: 27553
زمین: 400 متر
بنا: 250 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
10 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر این ویلای جنگلی در نوشهر با بنایی به متراژ 170متر مربع و در زمینی با مساحت 200متر مربع در منطقه ای غیر شهرکیقرار گرفته است. این ویلای لوکس و مدرن در شمال – نوشهر دارای سازه ای دوبلکسبوده که جمعاً دارای پنج و بیشتراتاق خواب و سهسرویس بهداشتی می باشد. این […]

کد: 27044
زمین: 200 متر
بنا: 170 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
4 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر لازم به ذکر است این ویلای جنگلی در نوشهر – شمال با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی و مجموعه ای تهرانی نشین نوشهر با بنای دوبلکس به مساحت 180 متر مربع در زمینی به مساحت 210 متر مربع با چشم انداز جنگل و […]

کد: 25836
زمین: 210 متر
بنا: 180 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
3,800 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر لازم به ذکر است این ویلای جنگلی در نوشهر – شمال با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی و مجموعه ای تهرانی نشین نوشهر با بنای دوبلکس به مساحت 550 متر مربع در زمینی به مساحت 400 متر مربع با چشم انداز جنگل و […]

کد: 25835
زمین: 400 متر
بنا: 550 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
12 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر ویلایی لوکس و مدرن در ونوششهر نوشهربا بنایی به متراژ 110متر مربع در زمینی به مساحت170متر مربع با چشم اندازی زیبا و خوش آب و هوا به فروش می رسد. نوع سازه این ویلای جنگلی همکفبوده،تعداد اتاق های خواب این ویلا چهار می باشدو دارای دو سرویس بهداشتی است. عمر این […]

کد: 25778
زمین: 170 متر
بنا: 110 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی
2,350 میلیارد

ویلا

خرید ویلا درنوشهر   اگر قصد خرید ویلا در نوشهر- شمال را دارید،این ویلای مدرن جنگلی در شهر نوشهر ودر مجموعه ای شهرکی تهرانی نشین با نگهبانی 24 ساعته و در یکی از زیباترین و خوش آب و هوا ترین مناطق شمال، یعنی شهر ساحلی نوشهر واقع شده است. عمر این بنا نوساز بوده و […]

کد: 25762
زمین: 350 متر
بنا: 450 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
17,500 میلیارد

ویلا

خرید ویلای جنگلی در نوشهر این ویلای جنگلی در منطقه ونوش نوشهربه متراژ بنای 450متر مربع در زمینی به مساحت 250متر مربع در یکی از بهترین مناطق شمال – نوشهر از نظر آب و هوا واقع شده است. سازه این ویلای جنگلی از نوع تریپلکسمی باشد که در مجموع دارای پنج و بیشتراتاق خواب و […]

کد: 25449
زمین: 250 متر
بنا: 450 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
8,500 میلیارد

ویلا

ویلای جنگلی در نوشهر این ویلای جنگلی در نوشهر دربنایی با متراژ 200متر مربع و در زمینی به مساحت 250متر مربع در منطقه ی شمال و شهر ساحلینوشهر واقع شده است. این ویلای جنگلی در شمال دارای پنج و بیشتراتاق خواب می باشد و همچنین دارای سه سرویس بهداشتی است. نوشهر از جمله شهر هایی […]

کد: 25427
زمین: 250 متر
بنا: 200 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
4,500 میلیارد

ویلا

خرید ویلای کوهپایه در نوشهر این ویلای مدرن کوهپایه در شهر نوشهر ودر مجموعه ای شهرکیقرار گرفته است. قابل ذکر است این ویلای کوهپایه در یکی از زیباترین و خوش آب و هوا ترین مناطق نوشهر واقع شده است. فاصله ی این ویلا در شمال تا جاده اصلی و دسترسی به شهر کم بوده و […]

کد: 25173
زمین: 1,000 متر
بنا: 600 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: کوهپایه
35 میلیارد

ویلا

خرید ویلای جنگلی در نوشهر این ویلای جنگلی در نوشهر با بنایی به متراز 460 متر مربع در زمینی به مساحت 400متر مربع در شهر نوشهرکه یکی از شهر های توریستی مازندران می باشد، واقع شده است. نوع سازه ی این ویلاجنگلی در نوشهر – شمالتریپلکسبوده و در مجموع دارای پنج و بیشتراتاق خواب و […]

کد: 268
زمین: 400 متر
بنا: 460 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
10 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر ویلاییجنگلی در نوشهر قرار گرفته است که می خواهیم درباره مشخصات، امکانات و … این ویلایجنگلیتوضیحاتی بدهیم، تا شما برای خرید این ویلا اطلاعات کاملی داشته باشید. موقعیت جغرافیایی این ویلای جنگلیدر نوشهر -ونوشواقع شده است. همانطور که می دانیم نوشهرمنطقه ای است که به دریا و جنگل بسیار نزدیک بوده […]

کد: 248
زمین: 300 متر
بنا: 350 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
7,500 میلیارد

ویلا

خرید ویلا درنوشهر   اگر قصد خرید ویلا در نوشهر- شمال را دارید،این ویلای مدرن جنگلی در شهر نوشهر ودر مجموعه ای منطقه ای غیر شهرکی و در یکی از زیباترین و خوش آب و هوا ترین مناطق شمال، یعنی شهر ساحلی نوشهر واقع شده است. عمر این بنا نوساز بوده و دارای سند شورایی […]

کد: 224
زمین: 260 متر
بنا: 230 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
7 میلیارد

ویلا

خرید ویلا درنوشهر کمربندی ونوش اگر قصد خرید ویلا در نوشهرکمربندی ونوش – شمال را دارید،این ویلای مدرن جنگلی در شهر نوشهر کمربندی ونوش ودر مجموعه ای منطقه ای غیر شهرکی و در یکی از زیباترین و خوش آب و هوا ترین مناطق شمال، یعنی شهر ساحلی نوشهر واقع شده است. عمر این بنا نوساز […]

کد: 2244
زمین: 320 متر
بنا: 250 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
6,500 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر لازم به ذکر است این ویلای جنگلی در نوشهر – شمال با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی و مجموعه ای تهرانی نشیننوشهر با بنای دوبلکسبه مساحت 520متر مربع در زمینی به مساحت 600متر مربع با چشم انداز جنگل و دریا واقع شده است. […]

کد: 2236
زمین: 600 متر
بنا: 520 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
15 میلیارد

ویلا

خرید ویلا درنوشهر   اگر قصد خرید ویلا در نوشهر- شمال را دارید،این ویلای مدرن جنگلی در شهر نوشهر ودر مجموعه ای منطقه ای غیر شهرکی و در یکی از زیباترین و خوش آب و هوا ترین مناطق شمال، یعنی شهر ساحلی نوشهر واقع شده است. عمر این بنا نوساز بوده و دارای سند شورایی […]

کد: 2232
زمین: 250 متر
بنا: 250 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
6,500 میلیارد

ویلا

خرید ویلا درنوشهر   اگر قصد خرید ویلا در نوشهر- شمال را دارید،این ویلای مدرن جنگلی در شهر نوشهر ودر مجموعه ای شهرکی تهرانی نشین با نگهبانی 24 ساعته و در یکی از زیباترین و خوش آب و هوا ترین مناطق شمال، یعنی شهر ساحلی نوشهر واقع شده است. عمر این بنا زیر ۵ سال […]

کد: 2230
زمین: 300 متر
بنا: 200 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
4,500 میلیارد

ویلا

خرید ویلا درنوشهر   اگر قصد خرید ویلا در نوشهر- شمال را دارید،این ویلای مدرن جنگلی در شهر نوشهر ودر مجموعه ای منطقه ای غیر شهرکی و در یکی از زیباترین و خوش آب و هوا ترین مناطق شمال، یعنی شهر ساحلی نوشهر واقع شده است. عمر این بنا نوساز بوده و دارای سند ثبتی […]

کد: 2229
زمین: 230 متر
بنا: 300 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
6 میلیارد

مقایسه