تماس بگیرید
قابل مذاکره
اطلاعات کلی
نوع ملک: زمین
زمین: 200 متر
موقعیت: شهری
محل ملک: شهرکی
برچسب ها
کاربران از ملک های پایین هم بازدید کردند