قیمت: 3,500,000,000تومان
متری: 10,000,000تومان
قابل مذاکره
اطلاعات کلی
نوع ملک: زمین
زمین: 350 متر
برچسب ها

کاربران از ملک های پایین هم بازدید کردند