قیمت: 4,000,000,000تومان
متری: 8,000,000تومان
قابل مذاکره
اطلاعات کلی
نوع ملک: زمین
زمین: 500 متر
موقعیت: شهری
محل ملک: شهرکی
برچسب ها
کاربران از ملک های پایین هم بازدید کردند