قیمت: 2,000,000,000تومان
متری: 9,615,000تومان
قابل مذاکره
اطلاعات کلی
نوع ملک: زمین
زمین: 208 متر
برچسب ها

کاربران از ملک های پایین هم بازدید کردند