قیمت: 21,000,000,000تومان
متری: 23,864,000تومان
قابل مذاکره
اطلاعات کلی
نوع ملک: زمین
زمین: 880 متر
برچسب ها
کاربران از ملک های پایین هم بازدید کردند