قیمت: 1,600,000,000تومان
متری: 7,273,000تومان
قابل مذاکره
اطلاعات کلی
نوع ملک: زمین
زمین: 220 متر
برچسب ها

کاربران از ملک های پایین هم بازدید کردند