قیمت: 3,500,000,000تومان
متری: 7,000,000تومان
قابل مذاکره
اطلاعات کلی
نوع ملک: زمین
زمین: 500 متر
برچسب ها
کاربران از ملک های پایین هم بازدید کردند