تماس بگیرید
قابل مذاکره
اطلاعات کلی
نوع ملک: زمین
زمین: 930 متر
موقعیت: شهری
محل ملک: شهرکی
برچسب ها

کاربران از ملک های پایین هم بازدید کردند