قیمت: 8,500,000تومان
متری: 23,000تومان
قابل مذاکره
اطلاعات کلی
نوع ملک: زمین
زمین: 363 متر
موقعیت: شهری
محل ملک: شهرکی
برچسب ها

کاربران از ملک های پایین هم بازدید کردند