قیمت: 8,500,000میلیارد
متری: 23,000میلیارد
قابل مذاکره
اطلاعات کلی
نوع ملک: زمین
زمین: 363 متر
موقعیت: شهری
محل ملک: شهرکی
برچسب ها
کاربران از ملک های پایین هم بازدید کردند