قیمت: 5,800,000,000تومان
قابل مذاکره
اطلاعات کلی
زمین: 320 متر
بنا: 300 متر
برچسب ها
کاربران از ملک های پایین هم بازدید کردند