قیمت: 11,500,000,000تومان
قابل مذاکره
اطلاعات کلی
زمین: 450 متر
بنا: 550 متر
کاربران از ملک های پایین هم بازدید کردند