قیمت: 2,400,000,000تومان
متری: 8,000,000تومان
قابل مذاکره
اطلاعات کلی
نوع ملک: زمین
زمین: 300 متر
برچسب ها
کاربران از ملک های پایین هم بازدید کردند