قیمت: 16,368,000,000میلیارد
متری: 22,000,000میلیارد
قابل مذاکره
اطلاعات کلی
نوع ملک: زمین
زمین: 744 متر
موقعیت: شهری
محل ملک: شهرکی
امکانات
گاز
برق سه فاز
برچسب ها
کاربران از ملک های پایین هم بازدید کردند