قیمت: 2,500,000,000تومان
متری: 10,000,000تومان
قابل مذاکره
اطلاعات کلی
نوع معامله: فروشی
نوع ملک: زمین
زمین: 250 متر
امکانات
چاه آب
برق
برچسب ها
کاربران از ملک های پایین هم بازدید کردند