قیمت: 8,000,000,000تومان
متری: 8,000,000تومان
قابل مذاکره
اطلاعات کلی
نوع ملک: زمین
زمین: 1,000 متر
برچسب ها

کاربران از ملک های پایین هم بازدید کردند