قیمت: 2,900,000,000تومان
متری: 10,662,000تومان
قابل مذاکره
اطلاعات کلی
نوع ملک: زمین
زمین: 272 متر
موقعیت: شهری
محل ملک: شهرکی
برچسب ها
کاربران از ملک های پایین هم بازدید کردند