قیمت: 2,400,000,000تومان
متری: 6,000,000تومان
قابل مذاکره
اطلاعات کلی
نوع ملک: زمین
زمین: 400 متر
امکانات
گاز
برق
برچسب ها
کاربران از ملک های پایین هم بازدید کردند