قیمت: 21,000,000,000میلیارد
متری: 21,000,000میلیارد
قابل مذاکره
اطلاعات کلی
نوع ملک: ویلا
زمین: 550 متر
بنا: 450 متر
کاربران از ملک های پایین هم بازدید کردند