قیمت: 7,500,000,000میلیارد
متری: 15,000,000میلیارد
قابل مذاکره
اطلاعات کلی
نوع ملک: ویلا
زمین: 250 متر
بنا: 250 متر
کاربران از ملک های پایین هم بازدید کردند