قیمت: 7,500,000,000تومان
متری: 15,000,000تومان
قابل مذاکره
اطلاعات کلی
نوع ملک: ویلا
زمین: 250 متر
بنا: 250 متر

کاربران از ملک های پایین هم بازدید کردند