قیمت: 2,300,000,000تومان
قابل مذاکره
اطلاعات کلی
نوع معامله: فروشی
زمین: 350 متر
بنا: 110 متر
برچسب ها
کاربران از ملک های پایین هم بازدید کردند