قیمت: 4,000,000,000تومان
متری: 6,410,000تومان
قابل مذاکره
اطلاعات کلی
نوع ملک: ویلا
زمین: 404 متر
بنا: 220 متر

کاربران از ملک های پایین هم بازدید کردند