قیمت: 6,000,000,000تومان
قابل مذاکره
اطلاعات کلی
زمین: 240 متر
بنا: 300 متر
کاربران از ملک های پایین هم بازدید کردند