قیمت: 400,000,000تومان
متری: 635,000تومان
قابل مذاکره
اطلاعات کلی
نوع ملک: ویلا
زمین: 350 متر
بنا: 280 متر

کاربران از ملک های پایین هم بازدید کردند