قیمت: 2,500,000,000تومان
قابل مذاکره
اطلاعات کلی
زمین: 582 متر
بنا: 140 متر
کاربران از ملک های پایین هم بازدید کردند