قیمت: 4,900,000,000تومان
قابل مذاکره
اطلاعات کلی
زمین: 412 متر
بنا: 90 متر
کاربران از ملک های پایین هم بازدید کردند