علی اکبر ترک

مدیریت املاک 22 ملک
آدرس: نوشهر-سیسنگان-اول ورودی پی کلا
تلفن همراه: 09124902757

نام مشاور املاک: ساحل
شماره دفتر: 01152170050
آدرس دفتر: نوشهر-سیسنگان-اول ورودی پی کلا

اطلاعات تماس

ملک های من(22)ویلا

خرید ویلا در سی سنگان جاده شکار گاه اگر قصد ویلا در سی سنگان جاده شکارگاه را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در سی سنگان جاده شکارگاه اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم تا خریداران محترم بتوانند با بررسی […]

کد: 22226
زمین: 456 متر
بنا: 200 متر
موقعیت: شهری
6,500 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در سی سنگان             اگر قصد ویلا در سی سنگان را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در سی سنگان اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم تا خریداران محترم بتوانند با بررسی دقیق، بهترین […]

کد: 22220
زمین: 200 متر
بنا: 90 متر
موقعیت: شهری
2,300 میلیارد

ویلا

خرید ویلا شهرکی در نوشهر ملکار              اگر قصد ویلا شهرکی در نوشهر ملکار را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا شهرکی در نوشهر ملکار اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم تا خریداران محترم بتوانند […]

کد: 22210
زمین: 320 متر
بنا: 200 متر
4,500 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در چمستان امیراباد                  اگر قصد ویلا در چمستان امیراباد را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در چمستان امیراباد اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم تا خریداران محترم بتوانند با […]

کد: 22204
زمین: 180 متر
بنا: 90 متر
1 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر چلندر                  اگر قصد ویلا در نوشهر چلندر را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در نوشهر چلندر اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم تا خریداران محترم بتوانند با […]

کد: 22185
زمین: 220 متر
بنا: 120 متر
2,300 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در رویان جاده ابپری                       اگر قصد ویلا در رویان جاده ابپری را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در رویان جاده ابپری اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم […]

کد: 22158
زمین: 420 متر
بنا: 370 متر
9,500 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در شمال رویان                        اگر قصد ویلا در شمال رویان را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در شمال رویان اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم تا خریداران […]

کد: 22136
زمین: 420 متر
بنا: 370 متر
12 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر سیسنگان                       اگر قصد ویلا در نوشهر سیسنگان را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در نوشهر سیسنگان اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم تا خریداران محترم […]

کد: 22114
زمین: 220 متر
بنا: 130 متر
2,500 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در شمال رویان                        اگر قصد ویلا در شمال رویان را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در شمال رویان اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم تا خریداران […]

کد: 22099
زمین: 230 متر
بنا: 200 متر
4,500 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر                     اگر قصد ویلا در نوشهر را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در نوشهر اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم تا خریداران محترم بتوانند با بررسی دقیق، […]

کد: 22073
زمین: 280 متر
بنا: 245 متر
موقعیت: شهری
6 میلیارد

ویلا

خرید ویلا مدرن شهرکی در ونوش جاده البرز                   اگر قصد ویلا مدرن شهرکی در جاده البرز را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا مدرن شهرکی در ونوش جاده البرز اطلاعات دقیقی […]

کد: 22049
زمین: 400 متر
بنا: 300 متر
11 میلیارد