خرید ویلا در سیسنگان (109)

ویلا

چلک شهرک تاپ تن – جاده ساحلی ورودی جنب هتل پرشیا 3 کلا شهرک دارای 13 قطعه زمینه که سرهمه قطعه ها علمک گاز رفته سر زمینها و برق دارد و فقط 2 قطعه ساخته شده شهرک جنگلی با اصالت و قدیمی وسط چلک شهرک دارای دو درب می باشد یک درب از داخل مجتمع […]

کد: 25165
زمین: 402 متر
بنا: 263 متر
خواب: سه
موقعیت: جنگلی
12,000,000,000 تومان

ویلا

خرید ویلا در سی سنگان جاده شکار گاه اگر قصد ویلا در سی سنگان جاده شکارگاه را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در سی سنگان جاده شکارگاه اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم تا خریداران محترم بتوانند با بررسی […]

کد: 22226
زمین: 456 متر
بنا: 200 متر
موقعیت: شهری
6,500,000,000 تومان

ویلا

خرید ویلا در سی سنگان             اگر قصد ویلا در سی سنگان را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در سی سنگان اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم تا خریداران محترم بتوانند با بررسی دقیق، بهترین […]

کد: 22220
زمین: 200 متر
بنا: 90 متر
موقعیت: شهری
2,300,000,000 تومان

ویلا

خرید ویلا در سیسنگان صلاح الدینگلا                     اگر قصد ویلا در سیسنگان صلاح الدینگلا را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در سیسنگان صلاح الدینگلا اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم تا […]

کد: 21999
زمین: 250 متر
بنا: 250 متر
850,000,000 تومان

ویلا

خرید ویلا در سیسنگان توسکا                     اگر قصد ویلا در سیسنگان توسکا را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در سیسنگان توسکا اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم تا خریداران محترم بتوانند […]

کد: 21903
زمین: 550 متر
بنا: 600 متر
19,500,000,000 تومان

ویلا

خرید ویلا در سیسنگان صلاح الدینگلا                       اگر قصد ویلا در سیسنگان صلاح الدینگلا را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در سیسنگان صلاح الدینگلا اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم […]

کد: 21752
زمین: 300 متر
بنا: 250 متر
6,500,000,000 تومان

ویلا

خرید ویلا در سیسنگان صلاح الدینگلا                       اگر قصد ویلا در سیسنگان صلاح الدینگلا را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در سیسنگان صلاح الدینگلا اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم […]

کد: 21722
زمین: 450 متر
بنا: 250 متر
4,500,000,000 تومان

ویلا

خرید ویلا در سیسنگان ونوش                           اگر قصد خرید ویلا در سیسنگان ونوش را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در سیسنگان ونوش اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم […]

کد: 21102
زمین: 220 متر
بنا: 110 متر
3,800,000,000 تومان

ویلا

خرید ویلا در سیسنگان                       اگر قصد خرید ویلا در سیسنگان را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در سیسنگان اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم تا خریداران محترم بتوانند با […]

کد: 20841
زمین: 300 متر
بنا: 240 متر
13,500,000,000 تومان

ویلا

خرید ویلا در سیسنگان توسکاتک                        اگر قصد خرید ویلا در سیسنگان توسکاتک را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در سیسنگان توسکاتک اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم تا […]

کد: 20823
زمین: 400 متر
بنا: 250 متر
6,500,000,000 تومان

ویلا

خرید ویلا استخردار شهرکی در سیسنگان نخ شمال                         اگر قصد خرید ویلا استخردار شهرکی در سیسنگان نخ شمال را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا استخردار شهرکی در […]

کد: 20611
زمین: 550 متر
بنا: 350 متر
موقعیت: شهری
17,500,000,000 تومان

ویلا

خرید ویلا در سیسنگان ملکار                           اگر قصد خرید ویلا در سیسنگان ملکار را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در سیسنگان ملکار اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم […]

کد: 20562
زمین: 220 متر
بنا: 160 متر
3,800,000,000 تومان

ویلا

خرید ویلا در سیسنگان ونوش                           اگر قصد خرید ویلا در سیسنگان ونوش را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در سیسنگان ونوش اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم […]

کد: 20547
زمین: 290 متر
بنا: 160 متر
2,900,000,000 تومان

ویلا

خرید ویلا استخردار شهرکی در سیسنگان نخ شمال                         اگر قصد خرید ویلا استخردار شهرکی در سیسنگان نخ شمال را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا استخردار شهرکی در […]

کد: 20508
زمین: 580 متر
بنا: 600 متر
17,800,000,000 تومان

ویلا

خرید ویلا در سیسنگان توسکاتک                        اگر قصد خرید ویلا در سیسنگان توسکاتک را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در سیسنگان توسکاتک اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم تا […]

کد: 20471
زمین: 350 متر
بنا: 160 متر
4,500,000,000 تومان

ویلا

خرید ویلا در سیسنگان                          اگر قصد خرید ویلا در سیسنگان را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در سیسنگان اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم تا خریداران محترم […]

کد: 20370
زمین: 250 متر
بنا: 200 متر
3,500,000,000 تومان

ویلا

خرید باغ ویلا در سیسنگان                          اگر قصد خرید باغ ویلا در سیسنگان را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این باغ ویلا در سیسنگان اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم […]

کد: 20349
زمین: 630 متر
بنا: 200 متر
6,000,000,000 تومان

ویلا

خرید ویلا مدرن در  سیسنگان پی کلا                          اگر قصد خرید ویلا در سیسنگان پی کلا را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در سی سنگان  پی کلا […]

کد: 20339
زمین: 250 متر
بنا: 240 متر
5,500,000,000 تومان

ویلا

خرید ویلا شهرکی در سیسنگان                           اگر قصد خرید ویلا شهرکی در سیسنگان  را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا شهرکی در سیسنگان اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم […]

کد: 20169
زمین: 400 متر
بنا: 200 متر
8,000,000,000 تومان

ویلا

خرید ویلا در نوشهر سیسنگان                            اگر قصد خرید ویلا در نوشهر سیسنگان را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در نوشهر سی سنگان اطلاعات دقیقی را […]

کد: 20127
زمین: 310 متر
بنا: 240 متر
7,500,000,000 تومان

ویلا

خرید ویلا در سیسنگان انارور                          اگر قصد خرید ویلا در سیسنگان انارور را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در سیسنگان انارور اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم […]

کد: 19737
زمین: 250 متر
بنا: 200 متر
4,400,000,000 تومان

ویلا

خرید ویلا دوبلکس در سیسنگان پی گلا                         اگر قصد خرید ویلا دوبلکس در سیسنگان پی گلا را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در سیسنگان پیگلا اطلاعات دقیقی […]

کد: 19514
زمین: 250 متر
بنا: 220 متر
3,800,000,000 تومان

ویلا

خرید ویلا در حومه سیسنگان                           اگر قصد خرید ویلا در حومه سیسنگان را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در حومه سیسنگان اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم […]

کد: 18972
زمین: 300 متر
بنا: 200 متر
5,500,000,000 تومان

ویلا

خرید ویلا در حومه سیسنگان                           اگر قصد خرید ویلا در حومه سیسنگان را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در حومه سیسنگان اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم […]

کد: 18688
زمین: 400 متر
بنا: 550 متر
10,000,000,000 تومان

ویلا

خرید ویلا در حومه سیسنگان صلاح الدینکلا                           اگر قصد خرید ویلا در حومه سیسنگان صلاح الدینکلا را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در حومه سیسنگان صلاح […]

کد: 18601
زمین: 300 متر
بنا: 110 متر
2,800,000,000 تومان

ویلا

خرید ویلا در حومه سیسنگان صلاح الدینکلا                           اگر قصد خرید ویلا در حومه سیسنگان صلاح الدینکلا را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در حومه سیسنگان صلاح […]

کد: 18557
زمین: 270 متر
بنا: 100 متر
2,800,000,000 تومان

ویلا

خرید ویلا در حومه سیسنگان صلاح الدینکلا                           اگر قصد خرید ویلا در حومه سیسنگان صلاح الدینکلا را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در حومه سیسنگان صلاح […]

کد: 18547
زمین: 230 متر
بنا: 115 متر
2,300,000,000 تومان

ویلا

خرید ویلا در حومه سیسنگان                            اگر قصد خرید ویلا در حومه سیسنگان را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در حومه سیسنگان اطلاعات دقیقی را منتشر […]

کد: 18511
زمین: 250 متر
بنا: 240 متر
4,500,000,000 تومان

ویلا

خرید ویلا در حومه سیسنگان                            اگر قصد خرید ویلا در حومه سیسنگان را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در حومه سیسنگان اطلاعات دقیقی را منتشر […]

کد: 18435
زمین: 220 متر
بنا: 300 متر
5,500,000,000 تومان

ویلا

خرید ویلا در حومه سیسنگان                            اگر قصد خرید ویلا در حومه سیسنگان را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در حومه سیسنگان اطلاعات دقیقی را منتشر […]

کد: 18267
زمین: 250 متر
بنا: 110 متر
2,500,000,000 تومان

مقایسه