خرید ویلا در شمال (978)

ویلا

خرید ویلا در [sy_nowshahr] این ویلای ساحلی در [sy_nowshahr] با بنایی به متراژ 2,000متر مربع و در زمینی با مساحت 500متر مربع در منطقه ای غیر شهرکیقرار گرفته است. این ویلای لوکس و مدرن در شمال – [sy_nowshahr] دارای سازه ای همکفبوده که جمعاً دارای سهاتاق خواب و دوسرویس بهداشتی می باشد. این ویلای مدرن […]

کد: 29722
زمین: 500 متر
بنا: 2,000 متر
خواب: سه
موقعیت: ساحلی
10 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در چمستان ویلایی لوکس و مدرن در [sy_sisangan_mantaghe]شهر چمستانبا بنایی به متراژ 145متر مربع در زمینی به مساحت250متر مربع با چشم اندازی زیبا و خوش آب و هوا به فروش می رسد. نوع سازه این ویلای شهری نیم پیلوتبوده،تعداد اتاق های خواب این ویلا پنج می باشدو دارای سه سرویس بهداشتی است. عمر […]

کد: 29158
زمین: 250 متر
بنا: 145 متر
خواب: پنج
موقعیت: شهری
1,800 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در چمستان   اگر قصد خرید ویلا در چمستان – شمال را دارید، این ویلای مدرن جنگلی در شهر چمستان و در مجموعه ای منطقه ای غیر شهرکی و در یکی از زیباترین و خوش آب و هوا ترین مناطق شمال، یعنی شهر ساحلی چمستان واقع شده است. عمر این بنا نوساز بوده […]

کد: 28943
زمین: 400 متر
بنا: 190 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
3,800 میلیارد

ویلا

خرید ویلای جنگلی دوبلکس در چمستان اگر به دنبال ویلایی جنگلی در شهر چمستان – شمال و در یکی از بهترین مناطق غیر شهرکی هستید، این مقاله را تا انتها مطالعه بفرمائید. نوع سازه این ویلای جنگلی در چمستان دوبلکس بوده، متراژ بنای این ویلای جنگلی لوکس و مدرن 200 متر مربع می باشد و […]

کد: 27065
زمین: 300 متر
بنا: 200 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
3,500 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در چمستان این ویلای جنگلی در چمستان با بنایی به متراژ 140متر مربع و در زمینی با مساحت 200متر مربع در منطقه ای غیر شهرکی قرار گرفته است. این ویلای لوکس و مدرن در شمال – چمستان دارای سازه ای نیم پیلوتبوده که جمعاً دارای پنج و بیشتراتاق خواب و سه سرویس بهداشتی […]

کد: 28038
زمین: 200 متر
بنا: 140 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
1,600 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در چمستان   اگر قصد خرید ویلا در چمستان – شمال را دارید، این ویلای مدرن جنگلی در شهر چمستان و در مجموعه ای [sy_mahal_melk۱] و در یکی از زیباترین و خوش آب و هوا ترین مناطق شمال، یعنی شهر ساحلی چمستان واقع شده است. عمر این بنا نوساز بوده و دارای سند […]

زمین: 300 متر
بنا: 200 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
3,500 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر ویلایی لوکس و مدرن در شهر نوشهربا بنایی به متراژ 190متر مربع در زمینی به مساحت200متر مربع با چشم اندازی زیبا و خوش آب و هوا به فروش می رسد. نوع سازه این ویلای جنگلی دوبلکسبوده،تعداد اتاق های خواب این ویلا پنج و بیشتر می باشدو دارای چهار سرویس بهداشتی است. […]

کد: 28032
زمین: 200 متر
بنا: 190 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
4,300 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر ویلایی لوکس و مدرن در شهر نوشهربا بنایی به متراژ ۱۸۶متر مربع در زمینی به مساحت۲۹۲متر مربع با چشم اندازی زیبا و خوش آب و هوا به فروش می رسد. نوع سازه این ویلای جنگلی دوبلکسبوده،تعداد اتاق های خواب این ویلا پنج و بیشتر می باشدو دارای سه سرویس بهداشتی است. […]

کد: 27560
زمین: 292 متر
بنا: 186 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
4,800 میلیارد

ویلا

خرید ویلا نیم پیلوت جنگلی در ۲نوشهر این ویلای جنگلی با بنایی به متراژ ۱۵۰ متری در زمینی به مساحت ۲۵۰ متر مربع در شهر زیبای نوشهر که دارای سازه ای مدرن با سازه ی نیم پیلوت و در منطقه ای غیر شهرکی واقع شده است. در مجموع دارای چهار اتاق خواب بوده و سه […]

کد: 27546
زمین: 250 متر
بنا: 150 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی
3,500 میلیارد

ویلا

کد: 27538
زمین: 300 متر
بنا: 110 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
2 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر ویلایی لوکس و مدرن در شهر نوشهربا بنایی به متراژ ۱۰۰متر مربع در زمینی به مساحت۲۰۰متر مربع با چشم اندازی زیبا و خوش آب و هوا به فروش می رسد. نوع سازه این ویلای جنگلی دوبلکسبوده،تعداد اتاق های خواب این ویلا چهار می باشدو دارای سه سرویس بهداشتی است. عمر این […]

زمین: 200 متر
بنا: 100 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی
3 میلیارد

ویلا

خرید ویلای جنگلی نیم پیلوت در چمستان اگر به دنبال ویلایی جنگلی در شهر چمستان – شمال و در یکی از بهترین مناطق غیر شهرکی هستید، این مقاله را تا انتها مطالعه بفرمائید. نوع سازه این ویلای جنگلی در چمستان نیم پیلوت بوده، متراژ بنای این ویلای جنگلی لوکس و مدرن 150 متر مربع می […]

کد: 27530
زمین: 250 متر
بنا: 150 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی
1,800 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در چمستان ویلایی لوکس و مدرن در شهر چمستانبا بنایی به متراژ 250متر مربع در زمینی به مساحت400متر مربع با چشم اندازی زیبا و خوش آب و هوا به فروش می رسد. نوع سازه این ویلای جنگلی دوبلکسبوده،تعداد اتاق های خواب این ویلا پنج و بیشتر می باشدو دارای پنج سرویس بهداشتی است. […]

کد: 27529
زمین: 400 متر
بنا: 250 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
5,500 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر ویلایی لوکس و مدرن در سیسنگانشهر نوشهربا بنایی به متراژ 300متر مربع در زمینی به مساحت314متر مربع با چشم اندازی زیبا و خوش آب و هوا به فروش می رسد. نوع سازه این ویلای جنگلی دوبلکسبوده،تعداد اتاق های خواب این ویلا پنج و بیشتر می باشدو دارای پنج سرویس بهداشتی است. […]

کد: 2707
زمین: 314 متر
بنا: 300 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
10,500 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر لازم به ذکر است این ویلای جنگلی در نوشهر – شمال با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی و مجموعه ای تهرانی نشین نوشهر با بنای دوبلکس به مساحت 550 متر مربع در زمینی به مساحت 400 متر مربع با چشم انداز جنگل و […]

کد: 25835
زمین: 400 متر
بنا: 550 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
12 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در چمستان ویلایی لوکس و مدرن در شهر چمستانبا بنایی به متراژ 250متر مربع در زمینی به مساحت270متر مربع با چشم اندازی زیبا و خوش آب و هوا به فروش می رسد. نوع سازه این ویلای جنگلی دوبلکسبوده،تعداد اتاق های خواب این ویلا پنج و بیشتر می باشدو دارای سه سرویس بهداشتی است. […]

کد: 25833
زمین: 270 متر
بنا: 250 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
2,800 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در چمستان ویلایی لوکس و مدرن در شهر چمستانبا بنایی به متراژ 400متر مربع در زمینی به مساحت350متر مربع با چشم اندازی زیبا و خوش آب و هوا به فروش می رسد. نوع سازه این ویلای جنگلی تریپلکسبوده،تعداد اتاق های خواب این ویلا پنج و بیشتر می باشدو دارای پنج سرویس بهداشتی است. […]

کد: 25832
زمین: 350 متر
بنا: 400 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
6,700 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر ویلایی لوکس و مدرن در علوی کلاشهر نوشهربا بنایی به متراژ ۱۸۰متر مربع در زمینی به مساحت۲۴۰متر مربع با چشم اندازی زیبا و خوش آب و هوا به فروش می رسد. نوع سازه این ویلای جنگلی دوبلکسبوده،تعداد اتاق های خواب این ویلا پنج و بیشتر می باشدو دارای سه سرویس بهداشتی […]

کد: 25807
زمین: 240 متر
بنا: 180 متر
خواب: پنج و بیشتر
موقعیت: جنگلی
4,500 میلیارد

ویلا

چلک شهرک تاپ تن – جاده ساحلی ورودی جنب هتل پرشیا 3 کلا شهرک دارای 13 قطعه زمینه که سرهمه قطعه ها علمک گاز رفته سر زمینها و برق دارد و فقط 2 قطعه ساخته شده شهرک جنگلی با اصالت و قدیمی وسط چلک شهرک دارای دو درب می باشد یک درب از داخل مجتمع […]

کد: 25165
زمین: 402 متر
بنا: 263 متر
خواب: سه
موقعیت: جنگلی
12 میلیارد

زمین

شهرک در عباس آباد دارای 10قطعه میباشد که 8 قطعه ی آن ویلای تک طبقه میباشد. دارای کنتور آب، برق، گاز میباشد. دارای نگهبانی 24 ساعته و داخل سند هم بنای احداثی ذکر شده. زمین بدون مشرف و رو به جنگل میباشد.

کد: 25040
زمین: 316 متر
موقعیت: جنگلی
تماس بگیرید

ویلا

خرید ویلا در سی سنگان جاده شکار گاه اگر قصد ویلا در سی سنگان جاده شکارگاه را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در سی سنگان جاده شکارگاه اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم تا خریداران محترم بتوانند با بررسی […]

کد: 22226
زمین: 456 متر
بنا: 200 متر
موقعیت: شهری
6,500 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در سی سنگان             اگر قصد ویلا در سی سنگان را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در سی سنگان اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم تا خریداران محترم بتوانند با بررسی دقیق، بهترین […]

کد: 22220
زمین: 200 متر
بنا: 90 متر
موقعیت: شهری
2,300 میلیارد

ویلا

خرید ویلا شهرکی در نوشهر ملکار              اگر قصد ویلا شهرکی در نوشهر ملکار را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا شهرکی در نوشهر ملکار اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم تا خریداران محترم بتوانند […]

کد: 22210
زمین: 320 متر
بنا: 200 متر
4,500 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در چمستان امیراباد                  اگر قصد ویلا در چمستان امیراباد را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در چمستان امیراباد اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم تا خریداران محترم بتوانند با […]

کد: 22204
زمین: 180 متر
بنا: 90 متر
1 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر چلندر                  اگر قصد ویلا در نوشهر چلندر را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در نوشهر چلندر اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم تا خریداران محترم بتوانند با […]

کد: 22185
زمین: 220 متر
بنا: 120 متر
2,300 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در رویان جاده ابپری                       اگر قصد ویلا در رویان جاده ابپری را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در رویان جاده ابپری اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم […]

کد: 22158
زمین: 420 متر
بنا: 370 متر
9,500 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در شمال رویان                        اگر قصد ویلا در شمال رویان را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در شمال رویان اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم تا خریداران […]

کد: 22136
زمین: 420 متر
بنا: 370 متر
12 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر سیسنگان                       اگر قصد ویلا در نوشهر سیسنگان را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در نوشهر سیسنگان اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم تا خریداران محترم […]

کد: 22114
زمین: 220 متر
بنا: 130 متر
2,500 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در شمال رویان                        اگر قصد ویلا در شمال رویان را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در شمال رویان اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم تا خریداران […]

کد: 22099
زمین: 230 متر
بنا: 200 متر
4,500 میلیارد

ویلا

خرید ویلا در نوشهر                     اگر قصد ویلا در نوشهر را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در نوشهر اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم تا خریداران محترم بتوانند با بررسی دقیق، […]

کد: 22073
زمین: 280 متر
بنا: 245 متر
موقعیت: شهری
6 میلیارد
۱ ۲ ۳ ۳۳

مقایسه