خرید ویلا در شمال (960)

ویلا

چلک شهرک تاپ تن – جاده ساحلی ورودی جنب هتل پرشیا 3 کلا شهرک دارای 13 قطعه زمینه که سرهمه قطعه ها علمک گاز رفته سر زمینها و برق دارد و فقط 2 قطعه ساخته شده شهرک جنگلی با اصالت و قدیمی وسط چلک شهرک دارای دو درب می باشد یک درب از داخل مجتمع […]

کد: 25165
زمین: 402 متر
بنا: 263 متر
خواب: سه
موقعیت: جنگلی
12,000,000,000 تومان

زمین

شهرک در عباس آباد دارای 10قطعه میباشد که 8 قطعه ی آن ویلای تک طبقه میباشد. دارای کنتور آب، برق، گاز میباشد. دارای نگهبانی 24 ساعته و داخل سند هم بنای احداثی ذکر شده. زمین بدون مشرف و رو به جنگل میباشد.

کد: 25040
زمین: 316 متر
موقعیت: جنگلی
تماس بگیرید

ویلا

خرید ویلا در سی سنگان جاده شکار گاه اگر قصد ویلا در سی سنگان جاده شکارگاه را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در سی سنگان جاده شکارگاه اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم تا خریداران محترم بتوانند با بررسی […]

کد: 22226
زمین: 456 متر
بنا: 200 متر
موقعیت: شهری
6,500,000,000 تومان

ویلا

خرید ویلا در سی سنگان             اگر قصد ویلا در سی سنگان را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در سی سنگان اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم تا خریداران محترم بتوانند با بررسی دقیق، بهترین […]

کد: 22220
زمین: 200 متر
بنا: 90 متر
موقعیت: شهری
2,300,000,000 تومان

ویلا

خرید ویلا شهرکی در نوشهر ملکار              اگر قصد ویلا شهرکی در نوشهر ملکار را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا شهرکی در نوشهر ملکار اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم تا خریداران محترم بتوانند […]

کد: 22210
زمین: 320 متر
بنا: 200 متر
4,500,000,000 تومان

ویلا

خرید ویلا در چمستان امیراباد                  اگر قصد ویلا در چمستان امیراباد را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در چمستان امیراباد اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم تا خریداران محترم بتوانند با […]

کد: 22204
زمین: 180 متر
بنا: 90 متر
1,000,000,000 تومان

ویلا

خرید ویلا در نوشهر چلندر                  اگر قصد ویلا در نوشهر چلندر را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در نوشهر چلندر اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم تا خریداران محترم بتوانند با […]

کد: 22185
زمین: 220 متر
بنا: 120 متر
2,300,000,000 تومان

ویلا

خرید ویلا در رویان جاده ابپری                       اگر قصد ویلا در رویان جاده ابپری را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در رویان جاده ابپری اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم […]

کد: 22158
زمین: 420 متر
بنا: 370 متر
9,500,000,000 تومان

ویلا

خرید ویلا در شمال رویان                        اگر قصد ویلا در شمال رویان را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در شمال رویان اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم تا خریداران […]

کد: 22136
زمین: 420 متر
بنا: 370 متر
12,000,000,000 تومان

ویلا

خرید ویلا در نوشهر سیسنگان                       اگر قصد ویلا در نوشهر سیسنگان را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در نوشهر سیسنگان اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم تا خریداران محترم […]

کد: 22114
زمین: 220 متر
بنا: 130 متر
2,500,000,000 تومان

ویلا

خرید ویلا در شمال رویان                        اگر قصد ویلا در شمال رویان را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در شمال رویان اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم تا خریداران […]

کد: 22099
زمین: 230 متر
بنا: 200 متر
4,500,000,000 تومان

ویلا

خرید ویلا در نوشهر                     اگر قصد ویلا در نوشهر را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در نوشهر اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم تا خریداران محترم بتوانند با بررسی دقیق، […]

کد: 22073
زمین: 280 متر
بنا: 245 متر
موقعیت: شهری
6,000,000,000 تومان

ویلا

خرید ویلا مدرن شهرکی در ونوش جاده البرز                   اگر قصد ویلا مدرن شهرکی در جاده البرز را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا مدرن شهرکی در ونوش جاده البرز اطلاعات دقیقی […]

کد: 22049
زمین: 400 متر
بنا: 300 متر
11,000,000,000 تومان

ویلا

خرید ویلا جنگلی در رویان عالم کلا                       اگر قصد خرید ویلا جنگلی در رویان عالم کلا را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا جنگلی در رویان عالم کلا اطلاعات […]

کد: 22032
زمین: 250 متر
بنا: 180 متر
4,500,000,000 تومان

ویلا

فروش ویلا در چمستان رمشی                    اگر قصد خرید ویلا در چمستان رمشی را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در چمستان رمشی اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم تا خریداران محترم […]

کد: 22005
زمین: 250 متر
بنا: 90 متر
1,000,000,000 تومان

ویلا

خرید ویلا در سیسنگان صلاح الدینگلا                     اگر قصد ویلا در سیسنگان صلاح الدینگلا را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در سیسنگان صلاح الدینگلا اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم تا […]

کد: 21999
زمین: 250 متر
بنا: 250 متر
850,000,000 تومان

ویلا

خرید ویلا در سیسنگان توسکا                     اگر قصد ویلا در سیسنگان توسکا را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در سیسنگان توسکا اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم تا خریداران محترم بتوانند […]

کد: 21903
زمین: 550 متر
بنا: 600 متر
19,500,000,000 تومان

ویلا

خرید ویلا در شمال نوشهر                      اگر قصد ویلا در شمال نوشهر را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در شمال نوشهر اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم تا خریداران محترم […]

کد: 21900
زمین: 400 متر
بنا: 250 متر
6,500,000,000 تومان

ویلا

خرید ویلا در شمال رویان                        اگر قصد ویلا در شمال رویان را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در شمال رویان اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم تا خریداران […]

کد: 21898
زمین: 505 متر
بنا: 400 متر
14,500,000,000 تومان

ویلا

خرید ویلا در محموداباد کلوده                 اگر قصد ویلا در  محموداباد کلوده را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در محموداباد کلوده اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم تا خریداران محترم بتوانند با بررسی […]

کد: 21863
زمین: 300 متر
بنا: 250 متر
4,000,000,000 تومان

ویلا

خرید ویلا استخردار در چمستان نعمت اباد                 اگر قصد ویلا استخردار در چمستان استخردار را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا استخردار در چمستان نعمت اباد اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم تا […]

کد: 21850
زمین: 300 متر
بنا: 250 متر
3,800,000,000 تومان

ویلا

خرید ویلا در محموداباد کلوده                 اگر قصد ویلا در  محموداباد کلوده را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در محموداباد کلوده اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم تا خریداران محترم بتوانند با بررسی […]

کد: 21838
زمین: 220 متر
بنا: 160 متر
1,800,000,000 تومان

ویلا

خرید ویلا در چمستان امیراباد                  اگر قصد ویلا در چمستان امیراباد را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در چمستان امیراباد اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم تا خریداران محترم بتوانند با […]

کد: 21823
زمین: 420 متر
بنا: 400 متر
5,500,000,000 تومان

ویلا

خرید ویلا در چمستان اپادانا                     اگر قصد ویلا در چمستان اپادانا را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در چمستان اپادانا اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم تا خریداران محترم بتوانند […]

کد: 21795
زمین: 330 متر
بنا: 360 متر
6,000,000,000 تومان

ویلا

خرید ویلا در مازندران چمستان                      اگر قصد ویلا در مازندران چمستان را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در مازندران چمستان اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم تا خریداران محترم […]

کد: 21785
زمین: 250 متر
بنا: 170 متر
1,800,000,000 تومان

ویلا

خرید ویلا اقساطی در شمال چمستان                      اگر قصد ویلا اقساطی در شمال چمستان را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا اقساطی در شمال چمستان اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم […]

کد: 21770
زمین: 250 متر
بنا: 220 متر
3,500,000,000 تومان

ویلا

خرید ویلا در نوشهر سیسنگان                       اگر قصد ویلا در نوشهر سیسنگان را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در نوشهر سیسنگان اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم تا خریداران محترم […]

کد: 21761
زمین: 200 متر
بنا: 220 متر
4,000,000,000 تومان

ویلا

خرید ویلا در سیسنگان صلاح الدینگلا                       اگر قصد ویلا در سیسنگان صلاح الدینگلا را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در سیسنگان صلاح الدینگلا اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم […]

کد: 21752
زمین: 300 متر
بنا: 250 متر
6,500,000,000 تومان

ویلا

خرید ویلا در نوشهر سیسنگان                    اگر قصد ویلا در نوشهر سیسنگان را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در نوشهر سیسنگان اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم تا خریداران محترم بتوانند […]

کد: 21733
زمین: 500 متر
بنا: 350 متر
8,500,000,000 تومان

ویلا

خرید ویلا در سیسنگان صلاح الدینگلا                       اگر قصد ویلا در سیسنگان صلاح الدینگلا را دارید ، پیشنهاد می کنیم این مقاله را بصورت کامل مطالعه بفرمائید. ما سعی کردیم بصورت کامل در مورد خرید این ویلا در سیسنگان صلاح الدینگلا اطلاعات دقیقی را منتشر کنیم […]

کد: 21722
زمین: 450 متر
بنا: 250 متر
4,500,000,000 تومان
۱ ۲ ۳ ۳۲

مقایسه